Hållbart från golv till tak

Stationshusen har en tydlig miljöprofil och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Taket är ett sedumtak som fångar upp regnvatten och minskar vattenavrinningen. Samtidigt bidrar det till biologisk mångfald med växter som gynnar insekter och fåglar. Växterna har även en luftrenande effekt. Sedumtak är isolerande, vilket sparar energi och uppvärmningskostnader, och det har en avkylande effekt under sommarens värmeperioder.

–Jag vill att ett hållbarhetstänk ska genomsyra våra fastigheter och i diskussionerna med White Arkitekter har vi kommit fram till olika miljöanpassade val såväl inomhus som utomhus. På parkeringsytorna har vi till exempel lagt gräsarmering som också har till syfte att minska vattenavrinningen.

En grön miljö är också trivsammare för våra hyresgäster och grannar. Det är mycket trevligare för personer som vistas i intilliggande högre hus att titta ned på ett sedumtak än ett trist papp-eller plåttak, berättar vd Martin Eirefelt.

Stationshusen är hållbart