Ett långsiktigt ägande

Eirefeltgruppen är ett heltäckande lokalt förankrat fastighetsföretag. Ett familjeföretag som idag består av 8 bolag, med ambitionen att vara ett företag som är med och utvecklar staden företaget verkar i. Eirefeltgruppen är ett litet företag med stora ambitioner. Litenheten ligger i företagets DNA. Det är vår tillgång. Vi hyr ut lokaler och kontor i tolv olika fastigheter, alla belägna i närheten av Falkenbergs centrum. Det finns lokaler för alla typer av verksamheter, och finns inte lokalen ni söker idag, kan vi arbeta fram en lösning tillsammans.

Vi känner till markerna, för vi har sprungit på dem sedan barnsben. Vi vet hur Falkenbergs invånare rör sig och vad de efterfrågar – för att vi är en del av dem. Vi har många och trogna samarbetspartners i det lokala näringslivet. Vi vet vem vi arbetar med och vilka vi köper tjänster av. På så sätt undviker vi dåliga överraskningar, både för oss själva och för våra kunder.

Det här samarbetet, det ömsesidiga förtroendet mellan Eirefeltgruppen och våra kunder gör det möjligt för oss att tillsammans utveckla Falkenberg. Tillsammans bygger vi nya klimatsmarta industrifastigheter. Tillsammans sparar vi personliga minnen för eftervärlden.
Kontakta oss gärna!